Р Е Ш Е Н И Е собрания СНТ Касарги 2018

Р Е Ш Е Н И Е собрания СНТ Касарги 2018 (файл PDF)